Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem gruntu o powierzchni 6 m2 - na prowadzenie działalności handlowo-usługowej przy zegarze słonecznym.

Płock, dnia 16.09.2020 r.

AT – SA  – 233 | 43 | 2020

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU – PONOWNY WYBÓR

 

Dotyczy: konkursu na najem gruntu o powierzchni 6 m² – przy zegarze słonecznym na cele handlowo – usługowe.

 

Wynajmujący – Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Oferent, który wygrał konkurs odstąpił od podpisania umowy.

 

Wobec powyższego w wyniku powtórzenia czynności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wynajmujący wybrał ofertę złożoną przez firmę:

 

Familijna spółka cywilna

Katarzyna Woroniecka, Krzysztof Bromka

ul. Kochanowskiego 6/17

09-400 Płock

 

Oferowana przez w/w firmę miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 228,00 PLN netto w tym:

a) miesięczna stawka netto w „sezonie letnim” za 1 m2 – 152,00 zł

b) miesięczna stawka netto w „ sezonie zimowym” za 1 m2 – 76,00 zł

 

Umowa najmu w przedmiotowej sprawie zostanie zawarta z wybranym oferentem nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Płocka.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Konrad Konarski

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR. 1

UMOWA

OGŁOSZENIE O WYNIKU

OGŁOSZENIE O WYNIKU - PONOWNY WYBÓR

 


^ do góry