Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem gruntu o powierzchni 1 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na zainstalowaniu i eksploatacji urządzenia do napojów gorących.

                                                                    Płock, dnia 18.03.2021 r.

 

AT – SA  – 233 | 5 | 2021

 www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: konkursu na najem gruntu o powierzchni 1 m² – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej polegającej na zainstalowaniu i eksploatacji  urządzenia do napojów gorących – szt. 1 z uwzględnieniem potrzeb zwiedzających  MOZ-JB w Płocku.

 

 

Wynajmujący - Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa  w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Biorąc powyższe pod uwagę konkurs zostaje unieważniony.

 

 

 

                                                                                       ZATWIERDZAM

                                                                                            Dyrektor   

                                                   Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku

                          Krzysztof Kelman

                                                                        

                                                                        

UNIEWAŻNIENIE

ZAPROSZENIE

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR. 1


^ do góry