Kup bilet on-line

Informacje « powrót

Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia

Konkurs na najem gruntu o powierzchni 4 m2 - na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

                                                                                             Płock, dnia 31.03.2021 r.

AT – SA  – 233 | 3 | 2021

www.zoo.plock.pl

Tablica Ogłoszeń, BIP

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: konkursu na najem gruntu o powierzchni 4 m² - przy wyjściu z akwarium na cele handlowo-usługowe.

 

Wynajmujący – Gmina-Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Karolina Stańczyk

ul. Żołnierska 29/15

10-560 Olsztyn

 

Oferowana przez w/w firmę miesięczna stawka czynszu za najem 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 170,00 zł/m2 netto w tym:

  1. miesięczna stawka netto w sezonie za 1 m2 – 170,00 zł

 

Umowa najmu w przedmiotowej sprawie zostanie zawarta z wybranym oferentem z jednoczesnym  zawiadomieniem Prezydenta Miasta Płocka.

 

 

Ponadto Wynajmujący informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę:

 

Numer oferty

Oferent

Cena miesięczna netto za                1 m² netto

Zakres planowanej działalności

1.

 

 

Karolina Stańczyk

ul. Żołnierska 29/15

10-560 Olsztyn

 

 

 

Miesięczna stawka netto  w   sezonie za 1 m2 – 170,00 zł

  1.  

Sprzedaż świeżych pączków w różnych smakach, kolorowych donatów, ice-burgerów (gorący pączek z lodami w środku), shaków lodowych, kawy

 

                                                                                  

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Jednostka Budżetowa w Płocku

Krzysztof Kelman

 

OGŁOSZENIE

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR. 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 


^ do góry